Δήμος Τεμπών

12 Προσλήψεις εργατών στο δήμο Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 118/2018 απόφαση του Δ.Σ. ,η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 8877/85787/20-6-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...