Δήμος Τεμπών

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12 Προσλήψεις εργατών στο δήμο Τεμπών

ergasiakos
Ο Δήμος Τεμπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 118/2018 απόφαση του Δ.Σ. ,η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 8877/85787/20-6-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More