Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

10 Εργάτες Καθαριότητας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)...