Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10 Εργάτες Καθαριότητας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

ergasiakos
Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More