Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας

14 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...