Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

13 προσλήψεις στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2018-11/06/2018 Προκήρυξη Έντυπο αίτησης ΣΟΧ...