Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

2 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κάστρο Ναυπάκτου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως και όχι πέραν της...