Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

622 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για φύλακες και καθαριότητα σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (37) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Πατήστε...

209 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση...

16 προσλήψεις με ΣΟΧ την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή...