Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Προκηρύξεις που λήγουν σύντομα

44 προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

ergasiakos
Η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής: 39...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More