ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

109 προσλήψεις στην ΕΦ.Α. Δωδεκανήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (109) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Αιτήσεις...

622 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για φύλακες και καθαριότητα σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (37) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Πατήστε...

19 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών...