Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

622 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για φύλακες και καθαριότητα σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (37) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

153 προσλήψεις με ΣΟΧ σε εφορείες αρχαιοτήτων για τις ανάγκες φύλαξης & καθαριότητας

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (16) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

86 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

ergasiakos
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More