Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

622 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για φύλακες και καθαριότητα σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (37) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Πατήστε...

153 προσλήψεις με ΣΟΧ σε εφορείες αρχαιοτήτων για τις ανάγκες φύλαξης & καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (16) ατόμων Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση...

86 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή...