ΕΛΓΟ

Προσλήψεις στον ΕΛ.Γ.Ο. – «Δήμητρα»

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους: Μία (1) θέση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020–SFS-04-2017 Farmer’s Pride με τίτλο «Networking,...