«Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας»

Προσλήψεις στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας μέσω ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων...

Θέση εργασίας για Νοσηλευτή/τρια στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» Γρεβενών Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

15 προσλήψεις στο «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας»

 Ανακοινώνειτην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων...