Εθνικό Θέατρο

ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Εθνικό Θέατρο

ergasiakos
Το Εθνικό Θέατρο προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10)θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More