Εθνικό Θέατρο

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10)θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για...