ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Προσλαμβάνονται 746 Εθνοφύλακες το 2019

Καθορίστηκε ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς. Με την Κ.Υ.Α.Φ.841/116/1421227/Σ.6192/2018 που...

Έρχονται 746 προσλήψεις Εθνοφυλάκων

Εκδόθηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο αριθμός Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού...