φορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

120 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

ην πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό...