Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

32 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία" ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις...