ΟΙΚΟ

Δείτε ποια επιδόματα ενσωματώθηκαν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 Τα επιδόματα ένδειας, σχολικής διαρροής, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας και απροστάτευτων τέκνων μεταφέρθηκαν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), διότι τα κριτήρια χορήγησης σε όλες...