κατασκηνώσεις Ολυμπιάδας

33 προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις Ολυμπιάδας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη...