Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

30 προσλήψεις στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2018.Προκηρύξεις για θέσεις εργασίαςΑθήνα 02-11-2017,...