ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

Ανεργία… Προβλήματα, αιτίες, τρόποι αντιμετώπισης

Συντάκτης: Μαρία Σκαμπαρδώνη Η επώδυνη και σκληρή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, έχει επιφέρει αλλαγές τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και σε ότι...

‘Ανδρας και εργασία…

Συντάκτης: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ Η εργασία αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα για κάθε άνδρα. Ο ίδιος, μέσα στην κοινωνία, επιβαρύνθηκε μέσα στους αιώνες με την ευθύνη της φροντίδας...