Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Νέες προσλήψεις στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αθήνα

ergasiakos
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Νεότερου...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More