Ν. 4549/18

Ψηφίστηκε ο νόμος για το νέο εργασιακό Ν. 4549/18

Ν. 4549/18 στο ΦΕΚ 105 Α΄ (14/06/2018) με τον τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής...