νοικοκυρια

Η κρίση εξανέμισε τον πλούτο των νοικοκυριών κατά 40%

 Η κρίση επιδείνωσε τη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών την περίοδο 2009- 2014. Η κρίση μπορεί να εξανέμισε τον πλούτο των νοικοκυριών κατά 40%, όμως...