νησια αιγαίου

Ποιες αυξήσεις έρχονται σε 32 νησιά του Αιγαίου

 Την παράταση για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2018, του ευνοϊκού καθεστώτος του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ στα 32 νησιά του...