ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ

Πρόσληψη προσωπικού στην εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΓια την θέση: Υπευθύνου υποστήριξης πωλήσεων φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος ενθυμημάτωνΗ Εταιρία ΝΟΗΣΙΣ Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους...