ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Υπ. Εξωτερικών: 4 προσλήψεις νομικών συμβούλων

  Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στελέχωση του αυτοτελούς γραφείου...