Ετικέτα: ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Υπ. Εξωτερικών: 4 προσλήψεις νομικών συμβούλων

  Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή...