ΝΟΜΟΣ

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, με το άρθρο 222 του οποίου ρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη...

Ψηφίστηκε ο νόμος για το νέο εργασιακό Ν. 4549/18

Ν. 4549/18 στο ΦΕΚ 105 Α΄ (14/06/2018)με τον τίτλο:«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής...

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

 Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Νόμος Υπ' Αριθμ. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».Με το άρθρο 94 του...