ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 292 Προσλήψεις σε Νοσοκομεία της Χώρας – Δείτε τις θέσεις

ergasiakos
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 80 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό

ergasiakos
 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 80 ατόμων σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 32 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ. 32 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 7...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: Όλες οι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων θέσεις στο Δημόσιο

ergasiakos
ΑΣΕΠ: 26 Προσλήψεις για 8 μήνες στο Μουσείο της Ακρόπολης ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία (ΔΕ – ΥΕ) 45 Προσλήψεις με ΣΟΧ σε Δήμους...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

33 Προσλήψεις στο Ογκολογικό νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ergasiakos
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΕΠ: 156 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς πτυχίο για 12 μήνες

ergasiakos
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εκατό πενήντα έξι (156) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας, εστίασης και σίτισης του...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ IΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

750+ Προσλήψεις στον Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα

ergasiakos
Το ergasiakanea.eu σας παρουσιάζει ακόμα ένα “πακέτο” προκηρύξεων και θέσεων εργασίας στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για αυτή την εβδομάδα. Ακολουθούν όλες οι προκηρύξεις με...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12 Προσλήψεις στο Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν. Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο”

ergasiakos
Το Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν. Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας, ανακοινλωνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου....
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

16 Προσλήψεις με ΣΟΧ 12μηνης διάρκειας στο Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ergasiakos
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

47 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Τραπεζοκόμοι+Καθαριστές)

ergasiakos
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη 47 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 35 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 12 ΥΕ Προσωπικό...
ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

900+ Ανοιχτές θέσεις εργασίας (μόνιμες και εποχικές) για αιτήσεις σε Δήμους, Νοσοκομεία, ΑΑΔΕ, Πανεπιστήμια, ΕΦΑ & άλλους φορείς του Δημοσίου

ergasiakos
Το ergasiakanea.eu σας παρουσιάζει ακόμα ένα “πακέτο” προκηρύξεων και θέσεων εργασίας στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για αυτή την εβδομάδα. Ακολουθούν όλες οι προκηρύξεις με...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

112 Προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για 12 μήνες στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝΠ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 112...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

98 Προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο»

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (98) ΑΤΟΜΩΝ, ΗΤΟΙ ΕΝΑ (1) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΚΑ (10)...
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Νέες προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

ergasiakos
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την εστίαση της Νοσηλευτικής...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

38 Προσλήψεις για 12 μήνες στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

ergasiakos
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την καθαριότητα της Νοσηλευτικής Μονάδας...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

7 Προσλήψεις για 12 μήνες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

ergasiakos
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

49 Προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ergasiakos
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 49 ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

24 Προσλήψεις με ΣΟΧ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

ergasiakos
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας της Νοσηλευτικής...
ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

23 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου Σκυλίτσειο

ergasiakos
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23 ΑΤΌΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/10...
ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

130+ Θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ σε Δήμους & Νοσοκομεία

ergasiakos
Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων 16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαϊδαρίου Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πεντέλης 11 Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης 33 Προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων, Μαγείρων...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More