νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊας Κυριακού»

20 προσλήψεις στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐας Κυριακού»

 To Noσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 για σύναψη 20 ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και εστίασης του Νοσοκομείου μας. Η...