νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

54 προσλήψεις στο νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του...