Ετικέτα: νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

54 προσλήψεις στο νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

  Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων...