ΝΠΙΔ

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

356 θέσεις εργασίας σε ΟΤΑκαι ΝΠΙΔ

ergasiakos
Έγκριση σύναψης τριακοσίων πενήντα έξι (356) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, ή έως εννέα (9)...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More