Οδηγίες

ΚΕΠΑ: Υποβάλλω την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας – Δείτε αναλυτικά

  Πού υποβάλλω την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας; Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: α) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στα ακόλουθα σημεία υποβολής(για το έντυπο της αίτησης και...