Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων

Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων προς ενημέρωση σας. Από τον 'Συνήγορο του Πολίτη'.