Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση...