ΟΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επιχορήγηση του ΟΓΑ 232 εκατ. ευρώ για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων

 Τη δέσμευση πίστωσης, ύψους 232 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να...