Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων

 Στην δημοσιοποίηση ανακοίνωσης για την προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency).