«Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων»