ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ηλικιακό όριο για διορισμούς στην ΕΥΔΑΠ ανά ειδικότητα

 Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών...