Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών

Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικών Σχολείων

 Οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων.Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων, ύστερα...