Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών...

 Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων 11-10-2017 Δελτίο Τύπου11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων