ΟΤΑ & οι ειδικότητες

Προσλήψεις 1.339 θέσεων: Η λίστα των ΟΤΑ & οι ειδικότητες

 Πρόκειται για θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης οι οποίες θα καλυφθούν με προκηρύξεις των ίδιων των δήμων με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.Όσον αφορά τις ειδικότητες, οι...