Παιδικά χωριά SOS

Θέση εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

α Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας ΙωαννίνωνΑναλυτικά, ο/η υποψήφιος/α χρειάζεται...

10 προσλήψεις στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

 Το Σωματείο ‘ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ’, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για απασχόληση στην Αθήνα: Απαραίτητα Δικαιολογητικά ΥποβολήςΣυνοδευτική επιστολή/αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας...

Πρόσληψη προσωπικού στα Παιδικά Χωριά SOS

 Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Φροντιστή (Κωδ.ΚΦ) για Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας 28 Σεπτεμβρίου 2017Προϋποθέσεις:Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος...

Πρόσληψη Καθηγητή Ελληνικής γλώσσας στα Παιδικά Χωριά SOS

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣΠροκηρύσσουν θέση καθηγητή Ελληνικής γλώσσας (μερικής απασχόλησης) για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας:Προϋποθέσεις:Πτυχίο ΠΕ Φιλολογίας/ΦΠΨ/Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Ελληνικού Α.Ε.Ι....

Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας στη Πάτρα

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσουν θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας: Για τη...