παιδικές κατασκηνώσεις Δήμου Κέρκυρας

Προσλήψεις 19 ατόμων στις παιδικές κατασκηνώσεις Δήμου Κέρκυρας

 Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών...