παιδικές κατασκηνώσεις Νέας Μάκρης

Προσλήψεις 33 ατόμων στις παιδικές κατασκηνώσεις Νέας Μάκρης

 Πλήρωσης τριάντα τριών (33) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2017, που...