ΠΑΙΔΩΝ

Λήγουν αύριο οι αιτήσεις για τις 132 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο παίδων – Η ΑΓΙΑ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων...

132 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο παίδων – Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων...