Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12 Γεωπόνοι με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Καλαµάτας

ergasiakos
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More