Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

12 Γεωπόνοι με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Καλαµάτας

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας...