Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:1 ΠΕ...