«Πρώτες Βοήθειες 2016»

«Πρώτες Βοήθειες 2016» – Δωρεάν βιβλίο εκμάθησης των Πρώτων βοηθειών

 Πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος με οποιαδήποτε πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος,...