Σωματείο PRAKSIS

IΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

23 θέσεις εργασίας στη ΜΚΟ Praksis

ergasiakos
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)», με κωδικό ΟΠΣ...
IΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέσεις Εργασίας στο Σωματείο PRAKSIS

ergasiakos
Το Σωματείο  PRAKSIS ζητάει: – Διερμηνέα, Μάγειρα Θέση Διερμηνέα: – Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας – Άριστη γνώση Ουρντού – Γνώση Η/Υ – Επιθυμητή γνώση Παστού ή Νταρί ή Bengali – Επιθυμητή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών – Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο – Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς  Οργανώσεις –...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More