Σωματείο PRAKSIS

Προσλήψεις σε δράσεις της PRAKSIS στην Πάτρα

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες στην περιοχή της Πάτρας. Πιο αναλυτικά : Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του/της...

23 θέσεις εργασίας στη ΜΚΟ Praksis

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)», με κωδικό ΟΠΣ...

Θέσεις Εργασίας στο Σωματείο PRAKSIS

Το Σωματείο  PRAKSIS ζητάει: - Διερμηνέα, Μάγειρα Θέση Διερμηνέα: - Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας - Άριστη γνώση Ουρντού - Γνώση Η/Υ - Επιθυμητή γνώση Παστού ή Νταρί ή Bengali - Επιθυμητή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών - Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο - Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς  Οργανώσεις - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ Θέση Μάγειρα: - Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία - Επιθυμητή Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο - Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις - Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ - Επιθυμητή ...