ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

7 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Ένωση Ελλήνων Χημικών

H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ...

27 προσλήψεις στην Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη...

62 προσλήψεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο

  Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει: α)...

34 προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα (34) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην...

4 Ιατροί στο Δήμο Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 Ιατρούς για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ως ακολούθως:2 Παιδίατροι2 IατροίΑιτήσεις έως: 02-01-2018

34 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων – ΚΥΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜE 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με...

42 προσλήψεις στην ΕΕΤΑΑ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να συνάψει, με αυτούς που θα επιλεγούν, συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Λειτουργία Δικτύου οριζόντιας...

21 προσλήψεις μίσθωσης έργου στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

 Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά...