Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Προσωπικό στις κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Για τη φετινή λειτουργία των κατασκηνώσεων ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επιθυμεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας...