Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσωπικό στις κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ergasiakos
Για τη φετινή λειτουργία των κατασκηνώσεων ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επιθυμεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More